NEWS & EVENT

giải thưởng nhãn hiệu sức mạnh Đại hàn dân quốc 2017

(왼)참한삼 대표이사 최연희 (오)세계평화사랑연맹 이사장 한한국
Đạt "giải thưởng nhãn hiệu sức mạnh Đại hàn dân quốc 2017" tại lễ trao giải các nhãn hiệu bậc nhất Hàn Quốc.