Nguyên liệu

Hồng sâm Hoàng đế Korea(300g)

Là sản phẩm hồng sâm Hàn Quốc 100% đã được thông qua kiểm nghiệm chặt chẽ từ cơ quan kiểm định do Quốc gia cấp phép.
Chỉ sử dụng sản phẩm đạt tiêu chuẩn kiểm nghiệm tính an toàn như hộp gỗ, giấy Hàn Quốc, giấy niêm phong có trong lon.
Do được đóng gói kép bằng hộp gỗ và lon nên sản phẩm có thể bảo quản được lâu dài đồng thời, khá được ưa chuộng khi sử dụng làm quà tặng cao cấp.

Là sản phẩm dạng lon được đóng gói qua 3 đợt.
Giấy Hàn Quốc và hộp gỗ được sử dụng ở đợt 1 chỉ đóng gói sản phẩm đạt tiêu chuẩn an toàn về tính độc hại đối với cơ thể. Sản phẩm dạng lon là sản phẩm được công nhận bởi cơ quan do cơ quan kiểm định do Quốc gia cấp phép.
[ Đợt 1: đóng gói bằng giấy Hàn Quốc và hộp gỗ, bước 2: đóng gói chân không hộp gỗ bằng giấy niêm phong, bước 3: đóng gói bằng lon ]

Hức sâm Hoàng đế Korea(300g)

Là sản phẩm Hắc sâm Hàn Quốc 100% đã được thông qua kiểm nghiệm chặt chẽ từ cơ quan kiểm định do Quốc gia cấp phép.
Chỉ sử dụng sản phẩm đạt tiêu chuẩn kiểm nghiệm tính an toàn như hộp gỗ, giấy Hàn Quốc, giấy niêm phong có trong lon.
Do được đóng gói kép bằng hộp gỗ và lon nên sản phẩm có thể bảo quản được lâu dài đồng thời, khá được ưa chuộng khi sử dụng làm quà tặng cao cấp.

Là sản phẩm dạng lon được đóng gói qua 3 đợt.
Giấy Hàn Quốc và hộp gỗ được sử dụng ở đợt 1 chỉ đóng gói sản phẩm đạt tiêu chuẩn an toàn về tính độc hại đối với cơ thể. Sản phẩm dạng lon là sản phẩm được công nhận bởi cơ quan do cơ quan kiểm định do Quốc gia cấp phép.
[ Đợt 1: đóng gói bằng giấy Hàn Quốc và hộp gỗ, bước 2: đóng gói chân không hộp gỗ bằng giấy niêm phong, bước 3: đóng gói bằng lon ]

Sâm khô

Bạch sâm được làm từ nguyên liệu nhân sâm 4~6 năm tuổi, sau khi bóc lớp vỏ mỏng bên ngoài rồi làm khô cho đến khi lượng nước còn lại là 14%.
Sâm cong được làm từ nguyên liệu nhân sâm, uốn cong nhân sâm bằng sợi tơ sau đó làm khô cho đến khi lượng nước còn lại dưới 14%

Sâm củ còn nguyên vỏ

là sản phẩm sâm củ còn nguyên vẹn lớp vỏ được sấy khô ở trạng thái ngay thẳng, có hàm lượng saponin nhiều hơn bạch sâm.

Rễ hồng sâm vụn

là sản phẩm được chế biến từ rễ vụn của nhân sâm(hạng 1/hạng 2/hạng 3)

Hồng sâm

Là sản phẩm hồng sâm được hấp sấy nhân sâm 9 lần. Là sản phẩm đạt tiêu chuẩn kiểm nghiệm được công nhận bởi cơ quan do cơ quan kiểm định do Quốc gia cấp phép.