NEWS & EVENT

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa 'Chamhansam' với Liên đoàn đào tạo thanh thiếu niên Hàn Quốc, Hiệp hội đa văn hóa quốc tế

(사)한국청소년육성연맹 회장 김재호(왼) (사)국제다문화협회 회장 양희철(오)
Ngày 4 tháng 2 năm 2017, 'Chamhansam' đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Liên đoàn đào tạo thanh thiếu niên Hàn Quốc, Hiệp hội đa văn hóa quốc tế nhằm đóng góp vào sự phát triển cho quốc gia và địa phương.

'Chamhansam' và 2 tổ chức quảng bá tính ưu tú của nhân sâm và sản phẩm ở trong nước và nước ngoài, đống thời cam kết tích cực hợp tác nhằm đóng góp vào công cuộc cải thiện sức khỏe cho toàn dân.