NEWS & EVENT

Xuất khẩu hàng thành phẩm hức sâm (sâm đen)

Xuất khẩu hàng thành phẩm hức sâm (sâm đen)
4 loại sản phẩm hắc sâm của 'Chamhansam' được xuất khẩu sang Việt Nam. Nhân sâm Hàn Quốc khá được ưa chuộng tại Việt Nam.

'Chamhansam' có độ mãn nguyện khá cao đối với người tiêu thụ Việt Nam nhờ phát triển dòng sản phẩm hắc sâm mà không phải là hồng sâm thông thường. Nhờ vậy mà phía Việt Nam hiện đang có nhu cầu nhập bổ sung sản phẩm hắc sâm kiêm nhân sâm Hàn Quốc thông thường.